Nowa inwestycja - Eko Park Opole

Klienci

Spośród obecnych klientów Firmy można wyodrębnić dwie podstawowe grupy:

  • inwestorzy prywatni, zainteresowani lokalem mieszkalnym,
  • inwestorzy instytucjonalni, zainteresowani powierzchnią użytkową na potrzeby prowadzonej działalności, zazwyczaj usługowej.

Wśród tych grup klientów można wyróżnić inwestorów zainteresowanych dwoma rodzajami inwestycji:

  • krótkoterminowa/okresowa, wymagająca mniejszego wkładu finansowego – wynajem,
  • bezterminowa – kupno.

Szczególnie ci drudzy zainteresowani są zagadnieniami długofalowej polityki oszczędności energii (np. poprzez dodatkową izolację cieplną) oraz – co niezwykle istotne dla niniejszego projektu – aktywnym pozyskiwaniem energii z przydomowych instalacji OZE.